Vaivaako jännitysniska vai jokin muu?

Suomalaisten yksi suurimpia sairauspoissaolojen aiheuttajia alaselkävaivojen ohella ovat niska- ja hartiaseudun ongelmat ja kiputilat. Työn yksipuolistuminen ja staattiset työasennot ovat suuri ongelma esimerkiksi toimistotyöntekijän, kampaajan tai hammaslääkärin ammatissa ja aiheuttavat valtavia ergonomisia haasteita työpaikoille.

Jännitysniska

Jännitysniska on yleinen diagnoosi, joka kattaa monia niska-hartiaseudun kiputiloihin johtavaa ongelmaa. Nimensä mukaisesti niskan ja hartiaseudun lihakset joutuvat työskentelemään jatkuvassa jännityksessä, joka johtaa lihasten väsymiseen ja aineenvaihdunnan heikkenemiseen. Stressin myötä jännitys jää helposti päälle, jolloin rentoutumista ei tapahdu myöskään vapaa-ajalla. Pidempään jatkunut heikentynyt verenkierto ja aineenvaihdunta lisäävät kipua ja kierre on valmis. Monesti jännitysniska ei ole vain fyysisen kuormituksen tulos, vaan keho reagoi voimakkaasti myös psyykkisiin tekijöihin. Stressaavat elämäntilanteet ja mielen eri haasteet voivat olla osallisia jännitysniskan synnyssä. Jännitysniskasta päästään eroon muuttamalla vallitsevia olosuhteita. Tämä onnistuu kartoittamalla huolellisesti työpaikan ergonomian ja työskentelyasennot sekä huomioimalla vapaa-ajan vaikutus jännitysniskan ylläpitoon. Suuressa roolissa kuntoutuksen kannalta on asiakkaan kyky oppia rentouttamaan hartioitaan. Tähän tarkoitukseen on olemassa erilaisia esimerkiksi kehontuntemusharjoitteita.

TOS eli thoracic outlet syndrome

Moni jännitysniskaksi todetuista tapauksista voitaisiin diagnosoida myös TOS-vaivaksi. TOSin yleisin ilmentymä on syntyperältään toiminnallinen ja rakenteellisista syistä johtuva TOS onkin huomattavasti harvinaisempi. Oireet johtuvat verisuonten tai hermojen hetkellisestä puristumisesta rintakehän yläosissa. Tämä johtaa tyypillisesti oireisiin, joita ovat esimerkiksi käsien voimattomuus ja puutuminen varsinkin pidettäessä käsiä kohoasennossa. Tässäkin tapauksessa työasentojen muuttaminen on avainasemassa. Rakenteellista TOSia voidaan hoitaa leikkaushoidolla.

Muut niskan vammat ja vaivat

Osa oireista voi aiheutua vamman, kuten äkillisen suunnanmuutoksen aiheuttaman retkahduksen seurauksena. Mikäli kipua esiintyy, on syytä hakeutua välittömästi lääkärin tutkimuksiin. Retkahdusvammoja kutsutaan piiskaniskuvammoiksi (whiplash), ja sellaisen saattaa aiheuttaa esimerkiksi peräänajotilanne liikenteessä. Niskan lihakset eivät ehdi vastaamaan äkilliseen kiihtyvyyden muutokseen ja vaurioita voi syntyä luisiin rakenteisiin tai ympäröiviin kudoksiin. Piiskaniskuvammat paranevat usein nopeasti, mutta joissakin tapauksissa paraneminen voi kestää useita kuukausia. Kuten useissa selkävaivoissa myös piiskaniskuvamman paranemista nopeuttaa palaaminen normaaleihin arkirutiineihin mahdollisimman nopeasti.

Varaa aika

Nopea ja helppo nettiajanvaraus – katso vapaat ajat haluamallesi työntekijälle ja toimipisteelle

Siirry ajanvaraukseen

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Verkkokaupassa monipuoliset maksutavat