Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Moverest Oy (2892919-6)

Rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii:

Johannes Peltonen
johannes.peltonen@moverest.fi

Rekisterit

 • Verkkokaupan asiakasrekisteri
 • Markkinointirekisteri
 • Ajanvarausrekisteri
 • Potilastietorekisteri
 • Valmennusrekisteri
 • Kassarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteeseen liittyvien asioiden hoitamiseen ja hallinnointiin sekä markkinointiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterikohtaisesti tietoja voidaan käyttää:

Verkkokaupan asiakasrekisteri
Tilausten käsittely ja toimittaminen.

Markkinointirekisteri
Sähköpostimarkkinointi, tekstiviestimarkkinointi (eri suostumuksella), markkinoinnin kohdentaminen, ostokäyttäytymisen ja palveuiden käyttämisen tilastointi sekä ajankohtaisten asioiden tiedottaminen.

Ajanvarausrekisteri
Ajanvaraustapahtuman hoitaminen ja markkinoinnin kohdentaminen.

Potilastietorekisteri
Hoitopalveluiden toteuttaminen.

Valmennusrekisteri
Valmennus- ja kuntoutuspalveluiden toteuttaminen.

Kassarekisteri
Maksuliikenteen toteuttaminen ja kuittien toimittaminen toimipisteillä.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Verkkokaupan asiakasrekisteri
Henkilön perustiedot ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite), tilaushistoria, verkkoyhteyden IP-osoite sekä muut verkkokauppaostoksiin liittyvät tiedot. Kolmansien osapuolten evästeiden keräämien tietojen (verkkoyhteyden IP-osoite ja käyttäytyminen www.moverest.fi -sivustolla) keräämiseen pyydetään verkkosivukävijältä suostumus erikseen.

Markkinointirekisteri
Henkilön perustiedot (etunimi ja sähköpostiosoite), käytetyt palvelut ja palveluiden käyttöajankohdat. Kolmansien osapuolten evästeiden keräämien tietojen (verkkoyhteyden IP-osoite ja käyttäytyminen www.moverest.fi -sivustolla) keräämiseen pyydetään verkkosivukävijältä suostumus erikseen.

Ajanvarausrekisteri
Henkilön perustiedot ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Potilastietorekisteri
Henkilön perustiedot, yhteystiedot sekä terveys- ja hoitotiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite, ammatti, henkilötunnus sekä terveys- ja hoitotiedot).

Valmennusrekisteri
Henkilön perustiedot, yhteystiedot sekä valmennuksen toteutukseen liittyvät tiedot.

Kassarekisteri
Henkilön perustiedot (etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite).

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokaupan asiakasrekisteri
Rekisterissä kerätään tietoja henkilöltä itseltään tilauksen yhteydessä. Kolmansien osapuolten evästeiden keräämien tietojen keräämiseen pyydetään verkkosivukävijältä suostumus erikseen.

Markkinointirekisteri
Rekisterissä kerätään tietoja henkilöltä itseltään kun asiakas liittyy uutiskirjelistalle, lataa ilmaisen oppaan tai käy Moverestilla asiakkaana. Kolmansien osapuolten evästeiden keräämien tietojen keräämiseen pyydetään verkkosivukävijältä suostumus erikseen.

Ajanvarausrekisteri
Rekisterissä kerätään tietoja henkilöltä itseltään varauksen yhteydessä.

Potilatietosrekisteri

– palvelun tilaajalta saadut esim. lääkärilähetteen tiedot

– asiakkaan vakuutusyhtiö tai työnantaja

– asiakkaan ja/tai hänen edustajansa ilmoittamat tiedot

– asiakkaan suostumuksella toiselta terveydenhuollon toimintayksiköltä hankitut tiedot

– tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot ja henkilökunnan kirjaamat tiedot

– alaikäisen asiakkaan ollessa kyseessä henkilötietoja voidaan saada myös asiakkaan huoltajilta

– viranomaislähteistä saadut tiedot

– asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot kumppaneille

Valmennusrekisteri
Rekisterissä kerätään tietoja henkilöltä itseltään Sportyplanner-sovellukseen rekisteröitymisen yhteydessä.

Kassarekisteri
Henkilöltä itseltään ajanvarauksen tai ensimmäisen käynnin yhteydessä.

Henkilötietojen säilytysaika

Verkkokaupan asiakasrekisteri
Tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista tilauksen käsittelemiseksi ja tuotteen toimittamiseksi.

Markkinointirekisteri

Tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin on tarpeellista ostokäyttäytymisen ja palveluiden käyttämisen tilastoinnin ja arvioimisen suhteen.

Ajanvarausrekisteri
Tietoja säilytetään viisi vuotta viimeisimmästä ajanvaraustapahtumasta.

Potilastietorekisteri
12 vuotta henkilön kuolemasta tai 120 vuotta henkilön syntymästä.

Minimissään tietoja säilytetään lain määrittämän ajan.

Valmennusrekisteri
Tietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakkaalla on voimassaoleva valmennussuhde yrityksen työntekijän kanssa.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisten lakisääteisten tietojen luovutuspyyntöjen mukaisesti.

Kassarekisteri
Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se asiakassuhteen puitteissa on tarpeellista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Verkkokaupan asiakasrekisteri
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tiettyjen tuotteiden ja palveluiden toimittaminen edellyttää tietojen siirtämistä EU:n ulkopuolelle, näitä palveluita ovat:

Verkkosivuston analytiikka: Google Analytics (Yhdysvallat)

Markkinointirekisteri
Markkinointirekisterin hallintajärjestelmänä toimii Active Campaign (Yhdysvallat), jolloin palvelun toteuttamisen kannalta on välttämätöntä, että tiedot siirtyvät Yhdysvaltoihin.

Ajanvarausrekisteri
Ajanvarauksessa syötetyt tiedot tallennetaan myös markkinointirekisteriin (kts. edellinen kohta) siltä osin, kuin on ostokäyttäytymisen ja palveluiden käyttöjen tilastoinnin näkökulmasta välttämätöntä. Muita ajanvaraustapahtumassa syötettyjä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Potilastietorekisteri
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Valmennusrekisteri
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kassarekisteri
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat erillisellä sopimuksella sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä.
 • Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti.
 • Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät oli rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia.
 • Siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat siirrettävät henkilötiedot koneellisesti siirrettävässä muodossa toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli kyseessä on tietosuojalainsäädännön perusteella siirrettävät tiedot.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.
  Evästeet

Potilasasiamies

Moverest Oy:n potilasasiamiehenä toimii lakimies Ismo Saarinen
(ismo.saarinen@saarinenlaw.fi / (09) 4772356 tai 0400-500242.

Potilaslain mukaan (PotiL 785/1992) potilasasiamies antaa tietoa potilaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamies myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksissa ja kanteluissa. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä anna selvityksiä tai tee ratkaisuja.

Ennen yhteydenottoa potilasasiamieheen kannattaa asia pyrkiä ensisijaisesti selvittää hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa.

Sivusto käyttää seuraavia evästeitä

EvästePalveluInfo
_fbpFacebookkävijäseuranta ja tilastointi
_clckMicrosoftkävijäseuranta ja tilastointi
_clskMicrosoftkävijäseuranta ja tilastointi
_gaGooglekävijäseuranta ja tilastointi
_ga_*Googlekävijäseuranta ja tilastointi
_gcl_auGooglekävijäseuranta ja tilastointi
_gidGooglekävijäseuranta ja tilastointi
ac_enable_trackingActive Campaignkävijäseuranta ja tilastointi
_gat_Googlekävijäseuranta ja tilastointi
moove_gdpr_popupSivustotoiminnallinen
prism_*Active Campaignkävijäseuranta ja tilastointi
wordpress_logged_in_Sivustotoiminnallinen
wordpress_sec_Sivustotoiminnallinen
wordpress_test_cookieSivustotoiminnallinen

Varaa aika

Nopea ja helppo nettiajanvaraus – katso vapaat ajat haluamallesi työntekijälle ja toimipisteelle

Siirry ajanvaraukseen

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Verkkokaupassa monipuoliset maksutavat