Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Moverest Oy (2892919-6)

Rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii:

Johannes Peltonen
johannes.peltonen@moverest.fi

Rekisterit

 1. Verkkokaupan asiakasrekisteri
 2. Sähköpostimarkkinointirekisteri
 3. Ajanvarausrekisteri
 4. Potilastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteeseen liittyvien asioiden hoitamiseen ja hallinnointiin sekä markkinointiin.

Rekisterikohtaisesti tietoja voidaan käyttää:

Verkkokaupan asiakasrekisteri
Tilausten käsittely ja toimittaminen.

Sähköpostimarkkinointirekisteri
Sähköpostimarkkinointi ja ajankohtaisten asioiden tiedottaminen.

Ajanvarausrekisteri
Ajanvaraustapahtuman hoitaminen ja markkinoinnin kohdentaminen.

Potilastietorekisteri
Palveluiden toteuttaminen.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Verkkokaupan asiakasrekisteri
Henkilön perustiedot ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite)

Sähköpostimarkkinointirekisteri
Henkilön perustiedot (etunimi ja sähköpostiosoite)

Ajanvarausrekisteri
Henkilön perustiedot ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Potilastietorekisteri
Henkilön perustiedot, yhteystiedot sekä terveys- ja hoitotiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite, ammatti, henkilötunnus sekä terveys- ja hoitotiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokaupan asiakasrekisteri
Rekisterissä kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

Sähköpostimarkkinointirekisteri
Rekisterissä kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

Ajanvarausrekisteri
Rekisterissä kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

Potilatietosrekisteri

– palvelun tilaajalta saadut esim. lääkärilähetteen tiedot

– asiakkaan vakuutusyhtiö tai työnantaja

– asiakkaan ja/tai hänen edustajansa ilmoittamat tiedot

– asiakkaan suostumuksella toiselta terveydenhuollon toimintayksiköltä hankitut tiedot

– tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot ja henkilökunnan kirjaamat tiedot

– alaikäisen asiakkaan ollessa kyseessä henkilötietoja voidaan saada myös asiakkaan huoltajilta

– viranomaislähteistä saadut tiedot

– asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot kumppaneille

Henkilötietojen säilytysaika

Verkkokaupan asiakasrekisteri
Tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista tilauksen käsittelemiseksi ja tuotteen toimittamiseksi.

Sähköpostimarkkinointirekisteri
Niin kauan kun asiakas ei peruuta uutiskirjetilausta.

Ajanvarausrekisteri
Tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa tarkoitukseen johon henkilötiedot on kerätty (esim. aikojen varaaminen, ratkaisujen/palveluiden markkinoinnin kohdentaminen).

Potilastietorekisteri
12 vuotta henkilön kuolemasta tai 120 vuotta henkilön syntymästä.

Minimissään tietoja säilytetään lain määrittämän ajan.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisten lakisääteisten tietojen luovutuspyyntöjen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Verkkokaupan asiakasrekisteri
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tiettyjen tuotteiden ja palveluiden toimittaminen edellyttää tietojen siirtämistä EU:n ulkopuolelle, näitä palveluita ovat:

 • Verkkosivuston analytiikka: Google Analytics (Yhdysvallat)

Sähköpostimarkkinointirekisteri

Sähköpostimarkkinointijärjestelmänä toimii Active Campaign (Yhdysvallat), jolloin palvelun toteuttamisen kannalta on välttämätöntä, että tiedot siirtyvät Yhdysvaltoihin.

Ajanvarausrekisteri
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Potilastietorekisteri

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat erillisellä sopimuksella sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä.
 • Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti.
 • Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät oli rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia.
 • Siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat siirrettävät henkilötiedot koneellisesti siirrettävässä muodossa toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli kyseessä on tietosuojalainsäädännön perusteella siirrettävät tiedot.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.
  Evästeet

Sivusto käyttää seuraavia evästeitä

  EvästePalveluInfo
  _fbpFacebookkävijäseuranta ja tilastointi
  _clckMicrosoftkävijäseuranta ja tilastointi
  _clskMicrosoftkävijäseuranta ja tilastointi
  _gaGooglekävijäseuranta ja tilastointi
  _ga_*Googlekävijäseuranta ja tilastointi
  _gcl_auGooglekävijäseuranta ja tilastointi
  _gidGooglekävijäseuranta ja tilastointi
  ac_enable_trackingActive Campaignkävijäseuranta ja tilastointi
  _gat_Googlekävijäseuranta ja tilastointi
  moove_gdpr_popupSivustotoiminnallinen
  prism_*Active Campaignkävijäseuranta ja tilastointi
  wordpress_logged_in_Sivustotoiminnallinen
  wordpress_sec_Sivustotoiminnallinen
  wordpress_test_cookieSivustotoiminnallinen

  Varaa aika

  Nopea ja helppo nettiajanvaraus – katso vapaat ajat haluamallesi työntekijälle ja toimipisteelle

  Siirry ajanvaraukseen

  Tietosuoja- ja rekisteriseloste

  Verkkokaupassa monipuoliset maksutavat