Hierontaa, fysioterapiaa ja liikuntapalveluita sinulle, joka haluat pysyä iskusa arjessa ja vapaalla. Löydät meidät Tampereen Kalevasta.
fysiotuki1.jpg

FYSIOTUKI


Moverestin Joni, Timo ja Johannes omaavat monipuolisen urheilutaustan joukkuelajeista urheilijoina sekä valmentajina. Omakohtaista kokemusta meillä on muunmuassa salibandystä, koripallosta, jalkapallosta ja crossfitista.


Fysiotuki – juniorin mukana matkalla kohti unelmia

Olemme olleet junioriurheilussa mukana useita vuosia ja kohdanneet haasteita, kun liikunnallisilla nuorilla esiintyy paljon erilaisia vaivoja. Nuorta harmittaa, jos joutuu jättämään treenit tai pelin kesken, valmentajalla on monia asioita hoidettavana ja usein nuori laitetaan huilaamaan lajiharjoituksista. Minkä vuoksi nuori huilaa tämän ajan, kun tälläkin ajalla hän voisi kehittää itseään? Kovin usein esimerkiksi nuoren pesäpalloilijan olkapäävaiva menee levolla ohi, mutta lähes aina vaiva palaa jossain vaiheessa takaisin. Salibandypelaajalla taas polvikipu jatkuu useita viikkoja tai jopa kuukausia ja jääkiekkoilijan nivuskipu vaivaa yhä uudelleen ja uudelleen. Nuorten urheilijoiden rasitusvammat ovat yleistyneet Suomessa merkittävästi.

 

Loukkaantumisten ehkäisyä ja harjoittelun optimointia yksilöllisesti. Urheilija oppii:

  • Tekemään fyysisen kehitysvaiheen kannalta tärkeimpiä harjoitteita, joiden suunnittelemiseen valmentajalla ei välttämättä riitä resurssit.

  • Tuntemaan omaa kehoaan ja säätelemään omaa harjoittelukuormitustaan.

  • Monipuolisia liikkumistaitoja, joilla ehkäistään loukkaantumisia ja luodaan pohja tavoitteelliselle harjoittelulle.

  • Harjoittelemaan yksilöllisessä testauksessa havaittuja ongelmakohteita kehittävällä tavalla.

 

 
fysiotuki2.jpg
 

Meillä kaikilla on ollut omia vaivoja, joista suurin osa olisi voitu ehkäistä

Myös meillä oli junioreina vaivoja, jotka haittasivat täysipainoista harjoittelua. Jonilla on ollut rustovauriota kantapäässä, Johannes kävi jo 23-vuotiaana lonkkaleikkauksessa ja Timolla alaselkäkivut ovat rajoittaneet osallistumista joukkueiden tapahtumiin.

Valmentajilla on todella paljon töitä jo itse valmentamisessa sekä sen suunnittelussa ja muut toimihenkilöt ovat seuroissa usein myös hyvin työllistettyjä. Voi myös olla, että joukkueen valmennuksesta ei löydy asiantuntemusta nuorten vaivojen ennaltaehkäisyyn, eikä välttämättä kuulukaan löytyä. Valmentajan tehtävä on valmentaa lajia ja kasvattaa nuoria. Oheistoimintaan, kuten lämmittelyyn ja vammojen ennaltaehkäisyyn on olemassa muita ammattilaisia, kuten erillisiä fysiikkavalmentajia ja fysioterapeutteja. Eri osa-alueiden kehittäminen ammattilaisella on paitsi tehokasta myös motivoivaa juniorin kannalta. Ulkopuolisen ammattilaisen ohje on usein vaikuttavampi kuin tutun valmentajan sanoma ohje.

Rasitusvammat jättävät aina arven vähintään kuvainnollisesti ja riski vamman uusiutumiselle sekä muille haitallisille liiketottumuksille on aina olemassa. Liikunnasta ja urheilusta on tulossa koko ajan ammattimaisempaa myös junioripuolella ja vaatimusten kasvaessa tulee oheisharjoittelun ja vammojen ehkäisyn pysyä yhtälailla matkassa mukana.

 

Fysiotuki on suunniteltu yksilön tarpeet huomioiden

Fysiotuki auttaa yksilöä pysymään vaivattomana läpi harjoitus- ja kilpakauden. Fysiotuki lisää urheilijan ymmärrystä omasta kehostaan ja antaa ohjeita fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen, jolloin urheilija oppii harjoittelemaan oman kehonsa ehdoilla. Kokonaisuutena Fysiotuki kehittää lajivalmiuksia, optimoi harjoituksen tehoa ja tutkitusti ennaltaehkäisee loukkaantumisia.

 

Sisältää kaksi käyntikertaa - Liikkumistaitojen testaus ja ohjaus

Fysiotuessa kartoitetaan urheilijan fyysisen toimintakyvyn ongelmakohtia. Kartoituksen pohjalta urheilija saa harjoitusohjeet, joiden avulla pystytään ennaltaehkäisemään urheiluvammoja sekä kehittämään heikkouksia.

 
 
fysiotuki3.jpg

1. Käynti 60min: Tavoitteiden kartoitus ja liikkumistaitojen testaus

Alkukeskustelu urheilijan kanssa, jossa selvitellään aikaisempia vammoja, nykyisiä ongelmia ja tulevaisuuden tavoitteita. Fysioterapeutti suorittaa kehon eri osa-alueita analysoivan testipatteriston urheilijalle, jossa tutkitaan muun muassa liikkuvuutta, lihasaktivaatiota, koordinaatiota, motoriikkaa sekä kehon- ja liikkeenhallintaan. Testien sisältö laaditaan urheilijan ikä, sukupuoli ja laji huomioiden. Urheilija saa osa-alueittain pisteytetyn testilomakkeen itselleen


2. Käynti 45min: Testeihin perustuvat yksilölliset harjoitteet, ohjaus ja harjoitteet videoituna urheilijan tueksi

Toisella käyntikerralla urheilijalle ohjataan hänelle suunnatut kehityskohteita kehittävät harjoitteet. Urheilijalle saa tuekseen videoidut harjoitteet ja ohjeet niiden tekemiseen. Harjoitteet soveltuvat kotiharjoitteluun, oheisharjoitteluun tai verryttelyyn. Testitulokset tilastoidaan ja urheilija saa yhteenvedon mahdollisia tulevaisuuden testauksia varten.

 

Hinta: 80 € / yksilö

Sisältää sekä testaus- että ohjauskerran

Testauskerran yhteydessä sovimme ajan toiselle käynnille.


 

Mahdollisuus toteuttaa kokonaisille urheilujoukkueille!

Fysiotuki on mahdollista toteuttaa myös koko joukkueelle. Tällaisessa tapauksessa jokaisen pelaajan ominaisuudet testataan ja testien perusteella pelaajille ohjataan videoituja harjoitteita. Yksilöiden testauksen pohjalta on mahdollista ohjata myös urheilijoiden ongelmakohdat huomioiden ikä- ja lajispesifisiä alku- ja oheisharjoitteluohjelmia koko joukkueelle valmentajille käytettäviksi. Ota yhteyttä, mikäli haluat ehkäistä koko joukkueen urheiluvammoja ja tehdä urheilijoista monipuolisempia. Saamme räätälöityä paketin joukkueenne tarpeiden mukaiseksi.