Purentalihasten kireys, narskuttelu ja muut purentaongelmat – purentafysioterapiasta pysyvää apua

Tuntuuko leuka jumiselta, jäykältä, kipeältä tai onko sen liikuttaminen hankalaa? Heräätkö aamuisin posket kipeinä? Kuuluuko leuastasi epämiellyttävää naksuntaa? Rajoittaako leuan alueen kivut syömistäsi? Onko sinulla toistuvaa palan tunnetta kurkussa tai äänen käheytymistä? Saatko palautetta ärsyttävästä narskuttelusta? Tämänkaltaiset oireet voivat olla purentaelimistön toimintahäiriöiden oireita.

Purentalihasten ja leukojen kipu ja jumi on yleistä ja ovatkin hammassäryn jälkeen kasvojen alueen tavallisin kiputila. Purentalihasten ja leukaperien kivuista, jumeista ja muista oireista alueella käytetään yleisesti nimitystä purentaelimistön toimintahäiriöt, TMD (temporomandibular disorder). Se on yhteisnimitys purentaelimistön kudosten kipu- ja toimintahäiriöille. Purentaelimistö koostuu purentalihasten lisäksi leukanivelistä, hampaistosta, kielestä ja huulten sekä poskien muodostamasta kokonaisuudesta. Purentaelimistön oireet voivat olla nivelperäisiä, lihasperäisiä tai niiden yhdistelmiä. Toimintahäiriöiden taustalla voi olla useita erinäisiä syitä, kuten:

 • Hampaiden narskuttelu eli bruksismi
 • Hampaiden yhteenpureminen
 • Muut purentaelimistöä epätasaisesti/liikaa kuormittavat tavat, kuten purkan liikakäyttö, ruoan jauhaminen toispuoleisesti tai kynsien pureskelu
 • Hampaiston purentavirheet
 • Stressi tai muu psyykkinen kuormittuneisuus
 • Epätasapainoinen ryhti
 • Lihasepätasapaino
 • Uniongelmat
 • Vammat, kuten leukaan kohdistuneet iskut

Purentaelimistön toimintahäiriöiden oirekuva on moninainen. Oireet ovat yleisimpiä 30-55 vuoden iässä ja myös jaksottainen vaihtelu oireiden määrässä ja laadussa on tavallista. Naisilla oireet ovat miehiä yleisempiä. Koetko sinä jotain näistä?

 • Leukaperien jumit ja kireydet
  • Leukaperien ja/tai purentalihasten kivut
  • Suun liikerajoitukset
  • Äänet leukanivelessä, kuten rahina, naksuminen tai poksuminen
  • Alaleuan liikehallinnan hankaluus
  • Jännityspäänsärky
  • Kasvokipu tai korvakipu
  • Korvien humina, soiminen, suhahtelu tai tukkoisuuden tunne
  • Huimaus
  • Kipu tai kireyden tunne kielessä
  • Kielen väsyminen
  • Palan tunne kurkussa
  • Äänentuoton hankaluudet
  • Leuan lukkiutuminen
  • kireydet niskahartiaseudulla

  Niskan ja purentalihasten jumien ja kipujen välillä on usein yhteys

  Niskahartiaseudun kivut ovat myös yleinen asiakasryhmä fysioterapeuttien vastaanotoilla. Toimintahäiriöt purentaelimistössä kulkevat hyvin usein käsi kädessä yläniskan toimintahäiriöiden kanssa. Purentaelimistön toimintahäiriöistä kärsivillä on todettu jopa kolme kertaa enemmän niskakipuja kuin muilla ryhmillä. Selän ja kaularangan heikko liikehallinta ja lihasepätasapaino voivat johtaa leukanivelten virheelliseen asentoon ja tätä kautta purentaelimistön epätasapainoiseen kuormittumiseen. Pään asento vaikuttaa myös leukanivelten asentoon, ylä- ja alahampaiden kontaktiin toistensa kanssa ja leukanivelten liikerataan. Yläniska ja purentaelimistö ovat myös hermostollisesti yhteyksissä toisiinsa, jolloin niiden vaikutusmekanismit toisiinsa ovat sekä biomekaanisia että hermostollisia.

  Niskan asento vaikuttaa myös leuan asentoon. Kokeile! Hakeudu ensin vasemmanpuoleisen kuvan mukaiseen asentoon ja pure kevyesti hampaita yhteen, tunnustele ylä- ja alahampaiden kontaktia toisiinsa. Seuraavaksi hakeudu oikeanpuoleisen kuvan mukaiseen asentoon. Pure hampaat kevyesti yhteen, osuvatko hampaat nyt eri tavoin toisiinsa? Pään työntyessä eteen alaleuka vetäytyy taaksepäin ja purenta muuttuu ylipurennaksi.

  Äänet leukaperissä voivat johtua leuan alueen kireyksistä

  Äänet leukanivelessä voivat olla epämiellyttäviä ja häiritseviä. Leukaniveläänet ovat yleisiä ja useimmiten täysin vaarattomia. Lievät leukaniveläänet, kuten rahina, poksahtelu korvassa tai lievä naksahtelu voivat johtua leukanivelen alueen kudosten kireyksistä. Selkeä leukanivelen naksuminen suun avaamis- ja sulkemisliikkeessä johtuu leukanivelen välilevyn virheasennosta, jonka taustalla saattaa olla leukaniveleen kohdistunut liiallinen kuormitus tai leukaan kohdistunut isku. Leukanivelen runsas naksuminen voi olla äärimmäisen häiritsevää erityisesti, jos siihen liittyy kipua tai leuan lukkiutumista. Tällöin leuan normaalia liikuttamista voidaan alkaa jopa välttelemään ja pelkäämään. Pelko-välttämiskäyttäytyminen on usein toimintahäiriötä noidankehämäisesti ylläpitävä. Fysioterapian keinoin voidaan vaikuttaa myös käyttäytymismalleihin.

  Narskuttelu ja hampaiden pureminen yhteen voi johtua stressistä

  Stressi on tämän päivän suorituspainotteisessa elämässä moniin kehon kipuoireisiin vaikuttava tekijä. Se on myös purentalihas- ja leukakipujen taustalla varsin yleinen altistava ja ylläpitävä tekijä. Elimistön luontainen stressimekanismi on evoluutiossa säilynyt hyvin samanlaisena mekanismina mitä jo aikojen saatossa. Elimistömme reagoi lähestyvään vaaraan stressireaktiolla ja hampaamme pureutuvat yhteen, niska kyyristyy ja jopa koko kehomme jännittyy. Tämän päivän vaaraksi koetut tilanteet ovat tosin kovin erilaisia, mitkä aiheuttavat meille stressiä, kuten hektinen täyteen tuutattu kalenteri, gradun kirjoittaminen tai tärkeän esityksen pitäminen työryhmälle. Purentalihaskivuista kärsivillä onkin usein stressaavissa tilanteissa tai työpäivään keskittymisen aikana tapana purra hampaita yhteen tiedostamattaan, ilmiö on siis varsin luontainen stressiin reagointitapa.

  Hieronnalla avataan purentalihasten jumeja, fysioterapiassa etsitään pitkäaikaista ratkaisua purentaongelmiin

  Purentalihaskivut harvoin poistuvat ainoastaan toistuvilla hierontakäsittelyillä. Hieronnan vaikutus on oireita lievittävä ja voi tuoda hetkellisesti suurtakin helpotusta koettuihin kipuihin, mutta ongelma saattaa uusiutua varsin pian. Oireiden syyt jäävät tällöin selvittämättä ja suunta erityisesti uusiutuvissa purentaelimistön ongelmissa onkin fysioterapia. Hampaiston ollessa epätasapainoinen hammaslääkärin vastaanotto on oikea osoite purennan tarkempiin tutkimuksiin, jotta hampaiston aiheuttamat mekaaniset syyt saadaan selvitettyä ja hoidettua. Myös etenkin yöllisen hampaiden puremisesta ja narskuttelusta johtuvia oireita voidaan vähentää ja lievittää hammaslääkärissä tehtävällä purentakiskolla. Fysioterapialla vaikutetaan muuhun kuin hampaistoon, kuten leuan liikehallintaan ja liikkeiden rajoituksiin, lihasepätasapainoon ja leuan rentouttamiseen. Purentalihasten ja leukanivelten kipujen taustalla voi olla useita vaikuttavia tekijöitä, joihin fysioterapialla kyetään vaikuttamaan. Fysioterapiassa huomioidaan ihmistä kokonaisuutena.

  Vaivaavatko purentalihakset?

  Tutustu tarkemmin purentalihasten hoitoon erikoistuneeseen Niinaan. Vastaaotto Tampereen Kalevassa tai keskustassa!

  Lue lisää Niinasta

  Purentafysioterapiasta apua narskutteluun, leukaperien jumeihin ja purentalihasten jumeihin

  Purentalihasten ja leukakipujen hoidolla on usein hyvä ennuste. Fysioterapiajakson pituus on yksilöllinen, johon vaikuttaa muun muassa purentaelimistön oireiden vaikeusaste. Purentafysioterapia pitää sisällään ensimmäisellä kerralla alkututkimuksen, johon perustuu jatkotoimenpiteet ja terapiajakson pituuden määrittely. Ensimmäisellä fysioterapiakäynnillä tutkitaan asiakkaan leuan liikkuvuutta ja liikehallintaa, leukanivelten äänet, naksahtelut, kivun sijaintia, purentalihasten kireyksiä, kaularangan liikkuvuutta ja ryhtiä sekä arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa arjen kuormittuneisuutta sen mahdollista vaikutusta purentavaivoihin.

  Purentafysioterapiassa ei siis keskitytä ainoastaan leuan ja purentalihasten alueeseen, vaan tarkastellaan myös laajemmin niihin läheisesti liittyvien kudosten toimintaa. Tutkimisen lisäksi fysioterapia pitää sisällään leuan, niskan asentokontrolli- ja voimaharjoittelua, leuan rentousharjoitteita ja voi sisältää myös manuaalista käsittelyä lihaskireyksien lievittämiseksi ja kivuttomamman liikkeen edesauttamiseksi. Fysioterapialla pyritään edistämään asiakkaan omaa hahmotuskykyä ja liikehallintaa purentaelimistön ja niskan alueella.

  Saadakseen fysioterapialla mahdollisimman hyviä tuloksia, asiakkaan on oleellista toteuttaa ohjattuja leuan liikehallinnan ja rentousharjoitteita myös aktiivisesti kotona. Fysioterapiassa opetellaan huomioimaan tapatottumuksia, esimerkiksi tavasta purra hampaitaan yhteen päivän aikana. Purentalihaskivuissa taustalla usein on nivelen ja lihasten liikakuormitusta, joten liikakuormitusta lisääviä tapoja kuten purkan liikakäyttöä on syytä välttää. Tärkeää on myös kiinnittää leuan asentoon. Hampaiden ei tule olla yhdessä kuin pureskeltaessa tai nielaisun alkuvaiheessa.

  Älä siis jää vaivojesi kanssa yksin. Purentafysioterapiaan voit tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Mikäli jäit miettimään jotakin asiaa kohdallasi purentalihasvaivojen suhteen, niin ota yhteyttä.

  Varaa aika

  Nopea ja helppo nettiajanvaraus – katso vapaat ajat haluamallesi työntekijälle ja toimipisteelle

  Siirry ajanvaraukseen

  Tietosuoja- ja rekisteriseloste

  Verkkokaupassa monipuoliset maksutavat