Eroon niskakivuista monipuolisella harjoittelulla

Eri vuosina tehtyjen tutkimusten perusteella noin kolmasosa yli 30-vuotiaista suomalaisista on kärsinyt niskakivuista viimeisen kuukauden aikana. Naiset kärsivät niskakivuista hieman miehiä useammin. Suurimmassa osassa niskakiputapauksista ei pystytä tarkkaan osoittamaan, mistä niskakipu johtuu. Niskakipuja voidaan kuitenkin hoitaa ilman tarkempaa diagnosointiakin oikeantyyppisellä harjoittelulla. Tässä blogitekstissä käsitellään niin sanottuja kroonistuneita niskakipuja eli vaivoja, jotka ovat olleet jo pitkään. Jos olet kokenut hiljattain jonkin tapaturman tai niskan alue on esimerkiksi tulehtunut, niin näissä akuuteissa tapauksissa hakeudu lääkärille. Muussa tapauksessa jatka lukemista.

Miksi niska kipeytyy?

Riskitekijöitä niskakivulle ovat mm. ylipaino, ikä, tietyt työasennot sekä monet psyykkiset tekijät, kuten stressi. Monet meistä työskentelevät asennoissa, joissa kaularankaan kohdistuu suuri kuormitus. Mikäli pää ei ole keskiasennossa vaan on esimerkiksi etukumarassa, kiertyneenä tai taaksetaipuneena, niin kaularankaan eli selkärangan niskaosaan kohdistuu liiallista kuormitusta. Tyypillisimmin virheasento on pään etukumara. Etukumaralle virheasennolla altistavat mm. päätetyöskentely sekä erityistä tarkkuutta vaativat työt. Pää painaa noin 4-5 kiloa, joten voit kuvitella kuinka suuren kuormituksen se aiheuttaa virhasennossa jos asennolle altistutaan päivittäin useita tunteja. Joidenkin tutkimusten mukaan pään virheasento voi tuottaa jopa yli 20kilon kuormituksen osaan kaularankaa.

Pitkään jatkuneet staattiset asennot ja käsien kohoasento vaikuttavat myös niskakipuihin. Lisäksi kun työskentelemme monet esimerkiksi tietokoneella, niin myös olkapäämme ovat usein eteenpäin työntyneet. Olkapäiden eteenpäin työntyminen aiheuttaa myös niska-hartiaseudun vaivoja. Olkapäiden eteentyöntymisessä usein etupuolen lihakset ovat aktiiviset, kuten rinta-, olkapään etu- sekä kaulan lihakset. Vastaavasti yläselän puoleiset lihakset eivät ole aktiiviset, eikä selän puoli ole tällöin hyvin tuettuna. Vastavoima eteenpäin työntyneelle ryhdille puuttuu. On tärkeää, että lapaluun alueen lihakset ovat aktiiviset ja saamme hyvän ryhdin näistä lihaksista mm. lapatukea aktivoimalla ja lapatuen viemistä arkikäytäntöihin. Etukumaralle asennolle tulisi siis tehdä vastaliikkeitä.

Miten niskakipuja voidaan ennaltaehkäistä tai hoitaa?

Niskakipuja voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa muun muassa perehtymällä työergonomiaan, työasentoihin ja työskentelytapoihin. Työn tauottaminen on myös äärimmäisen tärkeää. Istumatyötä tekevän työpäivän tulisikin olla aktiivinen tavalla tai toisella. Yhtä tärkeää on, mitä teet työn ulkopuolella.

Yleisesti niskakipuihin auttavat monipuoliset liikuntaharrastukset. Jotkin tärähtelyt voivat olla pitkään jatkuneena haitallisia, mutta lähtökohtaisesti niska ja hartiat pitävät liikunnasta paljon. Liikunnalla niskan alueen aineenvaihdunta on vilkasta, lihasvoima pysyy kunnossa sekä saadaan liikkuvuutta. Juurikin aineenvaihdunta, lihasvoima ja –hallinta sekä liikkuvuus ovat avaintekijöitä hyvinvoivalle niskalle. Niska- ja hartiavaivoista kärsiville hyviä harrastuksia ovat yleensä esimerkiksi kamppailulajit, kuntosali ja vesiliikunta.

Niskakipuisen ei sovi myöskään unohtaa hartioita, lapaluun seudun lihaksia sekä rintarangan aluetta ylipäätään. Niskakivut voivat joskus olla lähtöisin jopa alaselän asennosta alkaen. Hyviin tuloksiin päästään jo pienillä, säännöllisesti tehdyillä liikkeillä sekä arjen ergonomiaa huomioiden. Kokeile alta muutamia liikkeitä, jotka toimivat niskakipuiselle, jonka asento on usein hieman etukumara.

Varaa aika

Nopea ja helppo nettiajanvaraus – katso vapaat ajat haluamallesi työntekijälle ja toimipisteelle

Siirry ajanvaraukseen

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Verkkokaupassa monipuoliset maksutavat